Tromsbanen kommer

Tostasjon

Ansvarlig

Frits N. Jensen

Denne hjemmesiden er et forsøk på å samle en del informasjon som kan ha betydning for arbeidet med å realisere byggingen av Nord-Norgebanen. Inntil videre står jeg alene ansvarlig for innholdet, som jeg har sakset fra aviser og andre kilder. Hjemmesiden er ledd i et prosjekt som er tenkt å ha en tidsramme på fire år.

Mitt navn er Frits N. Jensen. Etter endt utdanning jobbet jeg mange år i Det sjømillitære fiskerioppsyn (nå Kystvakta) som offiser og skipssjef.

Deretter flere år som fiskerirådgiver på Andenes og i Tromsø, deretter fem år i Øst Afrika på prosjekter for Danida og Norad, deretter konsulent i et nord norsk konsulentfirma - hvor oppgavene hovedsaklig var konsekvensutreninger i forbindelse med åpning av nye oljefelt og kystsoneplanlegging.

Jobbet også to år i Troms fylkeskommune, Plan og næring.

Som leder for et lokalt politisk parti tok jeg i 1990 initiativet til å starte en tverrpolitisk kampanje, "Polarorskningskampanjen", for flytting av Norsk Polarinstitutt (NP) fra Bærum til Tromsø. I den forbindelse fikk jeg god kontakt med polarforkningsmiljøet på Universitetet i Tromsø (UiT).

Landsdelsutvalget bidro både økonomisk og med sin kompetanse i den første fasen av kampanjen, men etter hver tok UiT over det økonomiske ansvaret og bidro sterkt til at NP og FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, ble etablert i Tromsø.

Jeg jobbet som adm. leder på et forskningssenter på UiT i 11 år før jeg gikk av med pensjon. Kampanjen førte også til at jeg fikk med meg en fireårsperiode som fylkespolitiker.

I 2021 tok jeg, sammen med Terje Traavik og Finn Nilsen, initiativet til å starte "Jernbane Nord AS", som har egen hjemmeside Jernbane Nord AS

Kontakt oss

Enn så lenge har jeg ikke opprettet blogg, og er heller ikke tilgjengelig på sosiale medier av kapasitetshensyn. En mulighet er å kontakte (ekstern link) "Tromsbanen: et lite stykke Nord-Norgebane" eller sende ei melding til meg på vedlagte form.