Tromsbanen kommer

Tostasjon

Ansvarlig

Frits N. Jensen

Denne hjemmesiden er et forsøk på å samle en del informasjon som kan ha betydning for arbeidet med å realisere byggingen av Nord-Norgebanen. Inntil videre står jeg alene ansvarlig for innholdet, som jeg har sakset fra aviser og andre kilder.

Mitt navn er Frits N. Jensen. Etter endt utdanning jobbet jeg mange år i Det sjømillitære fiskerioppsyn (nå Kystvakta) som offiser og skipssjef.

Deretter flere år som fiskerirådgiver på Andenes og i Tromsø, og fem år i Øst-Afrika på prosjekter for DANIDA og NORAD. Tilbake fra Øst-Afrika jobbet jeg som konsulent i et nord norsk konsulentfirma - hvor oppgavene hovedsaklig var konsekvensutredninger i forbindelse med åpning av nye oljefelt, samt kystsoneplanlegging.

Jobbet også to år i Troms fylkeskommune, Plan og næring, med kartlegging og prioritering av fiskerihavnekrav og andre maritime oppgaver.

Som leder for et lokalt politisk parti tok jeg i 1990 initiativet til å starte en tverrpolitisk kampanje, "Polarforsknings kampanjen", for flytting av Norsk Polarinstitutt (NP) fra Bærum til Tromsø. I den forbindelse fikk jeg god kontakt med polarforskningsmiljøet på Universitetet i Tromsø (UiT).

Landsdelsutvalget bidro både økonomisk og med sin kompetanse i den første fasen av kampanjen, men etter hvert tok UiT over det økonomiske ansvaret og bidro sterkt til at NP og FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, ble etablert i Tromsø.

Jeg jobbet som adm. leder på et forskningssenter på UiT i 11 år før jeg gikk av med pensjon. Kampanjen førte også til at jeg fikk med meg en fireårsperiode som fylkespolitiker.

I 2021 tok jeg, sammen med Terje Traavik og Finn Nilsen, initiativet til å starte "Jernbane Nord AS"(JBN), som har som mål å levere tjenester innen jernbanetekniske utredninger og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette. JBN vil også bidra til å styrke kravet om bygging av Nord-Norgebanen. Jernbane Nord AS

Kontakt oss

Enn så lenge har jeg ikke opprettet blogg, og er heller ikke tilgjengelig på sosiale medier av kapasitetshensyn. En mulighet er å kontakte (ekstern link) "Tromsbanen: et lite stykke Nord-Norgebane" eller sende ei melding til meg på vedlagte form.